Průběh fotografování svatby

Každá svatba je unikátní a neopakovatelná. Představy a požadavky nastávajících novomanželů o výsledné podobě svatebních fotografií se mohou výrazně odlišovat.

Z těchto důvodů se vždy dopředu domlouvám se snoubenci o jaký styl fotografování a typ fotografií mají zájem. Nejčastější a nejoblíbenější je kombinace tradičních fotografií a moderního reportážního stylu, který věrně zachytí atmosféru svatebního dne. Máte-li možnost projděte si místo svatebního obřadu a okolí a zkuste najít hezká a zajímavá místa, kde byste chtěli být fotografováni.

Svatební fotografie - Roztoky

Fotografování začínám snímky nevěsty, když se připravuje - úprava účesu a nalíčení nejen nevěsty, ale i maminky a družiček.

Následuje fotografování oblékání do svatebních šatů. Portrét nevěsty v detailu i celku. Nastupování do auta s tatínkem a příjezd k radnici či kostelu.

Družičky a nevěsta s tatínkem kráčejí mezi přihlížijícími středem k oltáři. Tatínek předává nevěstu ženichovi. Rodina, přátelé a známí přihlížejí.

A dále fotografování svatebního obřadu jak zblízka tak z dálky. Výměna svatebních prstýnků, první novomanželský polibek a podpisy. Gratulace a odchod ze svatební místnosti.

Následuje fotografování skupinek v různých modifikacích. Ženich a nevěsta, s jednotlivými rodiči i s oběma rodiči, s nejbližšími příbuznými a potom i se všemi svatebčany.

Přípitky, dárky, tanec s rodiči, projevy přátel a příbuzných až po volnou zábavu.